Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

Bilmsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 • Kurul Üyeleri
 • Mevzuat
 • Etik Kurul Başvurusu
 
     

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

KBÜ Etik Komisyonu

 • Kurul Üyeleri
 • Mevzuat
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Duyurular
 
 • Komisyon Üyeleri
 • Mevzuat
 • Etik Kurul Başvurusu
     

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 

Dergi Değerlendirme ve Yayın Komisyonu

 • Kurul Üyeleri
 • Mevzuat
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Yaban Hayvanları
 • Eğitim
 • Sertifika Başvurusu
 • Duyurular
   
 • Komisyon Üyeleri
 • Mevzuat
 • Etik Kurul Başvurusu

Yayın Etiği Komisyonu

  Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu
 • Kurul Üyeleri
 • Mevzuat
 • Yayın Etiği İhlali İddiası Başvuru Formu
 


Karabük Üniversitesi 
Etik Kurulları ve Komisyonları
78050, 100. Yıl/ Karabük


12.10.2016
6441