Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09.05.2017 tarih ve 234 sayılı yazısında, Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlayan Eurostudent VI anketinin yükseköğretim öğrencilerinin yanıtlanması istenmiştir. İlgili ankete aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
( http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1

18.05.2017
446